Privacybeleid

Introductie

Bij vantagecircle.com (“Website”) zijn wij toegewijd aan het waarborgen en beschermen van uw privacy wanneer u onze site bezoekt of elektronisch met ons communiceert.

Dit Privacybeleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden, geeft uitleg over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij van u verzamelen. Door onze Website en Diensten (zoals gedefinieerd op de pagina Voorwaarden page), te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle bepalingen van het Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met één van de onderstaande bepalingen, dient u de toegang tot en het gebruik van onze Website en/of Diensten onmiddellijk stop te zetten.

Wij beschermen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, de toepasselijke wetgeving en de volgende Vantage Circle Privacybeginselen. Wij houden ons aan de normen van de sector en gebruiken redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Wij werken dit beleid van tijd tot tijd bij, dus gelieve dit beleid regelmatig te herzien.

Informatie die wij verzamelen

Bij de exploitatie van onze Website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken.

 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Website en de bronnen waartoe u toegang hebt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens.
 • Informatie die u verstrekt tijdens de registratie of het kopen/vernieuwen van verzekeringspolissen kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woon/factuuradres, enz. Omvatten
 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u om welke reden dan ook met ons communiceert.

Toegang tot informatie

Alle informatie is beschikbaar voor ondersteunend personeel op een basis van noodzaak tot weten. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te oefenen, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Verder verwerken zij de persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Keuze en inhoud

Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor het ontvangen van niet-essentiële (promotionele, marketing-gerelateerde) communicatie van ons namens onze partners, en van ons in het algemeen, nadat zij een account hebben aangemaakt.

Als u uw contactgegevens uit al onze lijsten en nieuwsbrieven wilt verwijderen, ga dan naar de pagina Mijn account om u uit te schrijven.

Wanneer wij uw informatie delen met derden, vragen wij uw toestemming alvorens deze informatie te delen.

Gebruik van cookies

Bij gelegenheid kunnen wij informatie over uw computer verzamelen voor onze diensten en om statistische informatie over het gebruik van onze Website aan onze adverteerders te verstrekken.

Dergelijke informatie identificeert u niet persoonlijk, het zijn statistische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze site. Uit deze statistische gegevens kan geen enkel persoonsgegeven worden afgeleid.

Net als hierboven kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik verzamelen door gebruik te maken van een cookiebestand. Indien deze cookies worden gebruikt, worden zij automatisch naar uw computer gedownload. Dit cookiebestand wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, aangezien cookies informatie bevatten die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons om onze website en de dienst die wij u verlenen, te verbeteren.

Alle computers hebben de mogelijkheid om cookies te weigeren. Dit kan worden gedaan door in uw browser de instelling te activeren die u in staat stelt de cookies te weigeren. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde delen van onze website niet kunt bezoeken.

Onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Dergelijke cookies (indien gebruikt) zouden worden gedownload zodra u op advertenties op onze website klikt.

Gebruik van uw informatie

De informatie die wij over u verzamelen en opslaan, wordt in de eerste plaats gebruikt om ons in staat te stellen u onze diensten te verlenen. Daarnaast kunnen wij de informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om u de door ons gevraagde informatie over onze producten of diensten te verstrekken. Om informatie te verstrekken over andere producten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, indien u met het ontvangen van dergelijke informatie hebt ingestemd.
 • Om te voldoen aan onze contractuele en serviceverplichtingen jegens u.
 • Om onze producten en diensten voor u te verbeteren en aan te passen.
 • Om u SMS-berichten te sturen over uw rekening, transacties en nieuwe aanbiedingen
 • Om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan onze website, zoals verbeteringen of veranderingen van diensten/producten, die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening.
 • Als u een bestaande klant bent, kunnen wij contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die het voorwerp waren van een eerdere verkoop aan u.
 • Als u een nieuwe klant bent, zullen wij alleen contact met u opnemen of derden toestaan contact met u op te nemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven en alleen via de middelen waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Indien u niet wilt dat wij uw gegevens voor ons of voor derden gebruiken, hebt u de mogelijkheid uw toestemming daarvoor te onthouden wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.
 • Wij maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen soms wel geaggregeerde statistische informatie over onze bezoekers verstrekken.

Bewaring en opslag van uw persoonsgegevens

 • Vantage Circle is een platform dat in de cloud wordt gehost en wij gebruiken cloudinfrastructuur over de hele wereld voor geografische redundantie/failover terwijl wij onze klantgegevens opslaan.
 • Tenzij u ons daarom verzoekt, bewaren en bewaren wij uw gegevens voor altijd en verwijderen wij geen van de gegevens die u op ons platform hebt ingevoerd, zelfs niet bij beëindiging of opschorting van uw rekening.
 • Als u uw account wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar support@vantagecircle.com
 • Gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Gegevens met betrekking tot transacties die op onze site worden verricht, worden gecodeerd om de veiligheid ervan te waarborgen.
 • De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van gegevens die ons elektronisch worden toegezonden, niet garanderen; de overdracht van dergelijke gegevens geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

Bekendmaking van uw informatie

 • In voorkomend geval kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep. Dit omvat, indien van toepassing, onze dochterondernemingen, onze houdstermaatschappij en haar andere dochterondernemingen (indien van toepassing).
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook aan derden verstrekken:
  • Wanneer wij ons bedrijf of een deel daarvan en/of onze activa aan een derde partij verkopen.
  • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw informatie bekend te maken.
  • Om fraude te helpen voorkomen en het kredietrisico tot een minimum te beperken.

Links van derden

Wanneer u gebruik maakt van een deal of aanbieding die op onze website staat, maar door een externe site of dienst wordt aangeboden, kunt u worden doorverwezen naar de genoemde externe website of toepassing. Merk op dat deze externe sites of toepassingen niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan het Privacybeleid van deze websites/toepassingen te raadplegen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of toepassingen van derden.

Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid

Onze Website heeft strenge veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik en de wijziging van de informatie onder ons beheer te beschermen. Telkens wanneer u uw rekeninginformatie wijzigt of raadpleegt, bieden wij u het gebruik van een beveiligde server aan. Zodra uw informatie in ons bezit is, volgen wij strikte veiligheidsrichtlijnen, die de informatie beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Dit privacybeleid is er ook op gericht u controle te geven over uw persoonlijke informatie en deze te beschermen in overeenstemming met de Wet Informatietechnologie, 2000 en de regels en voorschriften die op grond daarvan zijn opgesteld.

De overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van gegevens die ons elektronisch worden toegezonden, niet garanderen; de overdracht van dergelijke gegevens geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

Contacteer ons

Wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via support@vantagecircle.com

GGrievenfunctionaris/h2>

In overeenstemming met de “Wet Informatietechnologie” van 2000 en de op grond daarvan vastgestelde voorschriften worden de naam en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris hieronder vermeld:
Mr. Anjan Pathak
E-mail: grievanceofficer@vantagecircle.com

US Flag
Texas, USA
Australia Flag
New South Wales, AUS
India Flag
New Delhi, India
Canada Flag
Alberta, Canada
The Netherlands Flag
Amstelveen, Netherlands
India Flag
Guwahati, India